Komplexní řešení elektro staveb od projektu po realizaci

Vážení obchodní přátelé a partneři,
naše společnost F-ELEKTRO je připravena vyřešit všechny Vaše požadavky v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Jejími zakladateli jsou lidé, kteří se v této oblasti pohybují již více než 20 let. Během této doby, strávené na různých pozicích, získali v tomto oboru nejenom dokonalý přehled a velké množství zkušeností, ale zároveň i představu o tom, jak dosahovat kvality práce a spokojenosti Vás - našich partnerů. Princip fungování společnosti je založen na kvalitě, efektivitě, poskytování komplexního portfolia služeb a především na profesionálním přístupu. Naší největší devizou jsou naši zaměstnanci, kteří pracují v tomto oboru již řadu let a realizovali mnoho zakázek od významných zákazníků z veřejného a privátního sektoru a samozřejmě také mnoho menších zakázek našich zákazníků.

Přestože je společnost F-ELEKTRO relativně mladá, může, v tom nejlepším smyslu slova, navázat na tradice a pověst kvalitního dodavatele energetických staveb a elektroinstalačních prací.

Naším významným zákazníkem je společnost PREdistribuce, a.s.

Věříme, že i Vy se zařadíte mezi naše spokojené zákazníky.

Vladimír Foubík, jednatel společnosti

Logo F-Elektro

Kabelové rozvody

Naše společnost se specializuje na kabelové rozvody a provádí výstavbu kabelových distribučních sítí. Stejně jako transformační stanice i kabelové rozvody zajišťujeme pro naše klienty na klíč. Kabelové rozvody a jejich výstavba na klíč zahrnuje vše od vypracování projektové dokumentace, přes zajištění všech potřebných povolení až po vlastní realizaci. Kabelové rozvody zřizujeme především se zaměřením na kabelové sítě 1 kV, 22 kV, včetně zemních prací, manipulací v síti PREdistribuce, a. s., montáže kabelových koncovek a spojek nn i vn, výstavbu přípojkových a rozpojovacích skříní. Naším hlavním partnerem pro kabelové sítě 1 kV a 22 kV je společnost PREdistribuce, a.s.


Transformační stanice

Ve spolupráci s naším hlavním partnerem, kterou je společnost PREdistribuce, a.s., se specializujeme na transformační stanice a zajišťujeme jejich kompletní výstavbu. Zaměřujeme se jak na transformační stanice distribuční, tak i na transformační stanice velkoodběratelské. Dané transformační stanice jsme schopni realizovat jako vestavěné i monolitické. Stavbu transformační stanice zajišťujeme na klíč podle požadavků našich zákazníků. Stavba transformační stanice na klíč zahrnuje veškeré potřebné činnosti od zpracování projektové dokumentace přes zajištění příslušného povolení až po vlastní realizaci daného projektu.

Kabelové rozvody
Transformační stanice

Elektroinstalace

Naše společnost se specializuje také na elektroinstalace. Provádíme průmyslové elektroinstalace i domovní elektroinstalace, zajišťujeme diagnostiku sítí a přeložky elektrického vedení. V oblasti elektro provádíme také servis a údržbu.

Revize elektro

V souvislosti s našim zaměřením v energetice, provádíme také revize elektro zařízení. Naše firma poskytuje v této oblasti profesionální služby. Revizní práce zajišťují vždy naši špičkoví odborníci, kteří mají dostatek zkušeností i potřebnou odbornou způsobilost. Revize provádíme na elektro zařízeních do 35 kV, včetně hromosvodů.

Elektroinstalace
Revize Elektro

Elektroměry

Naše společnost zajišťuje na základě smluvního vztahu s PREdistribuce,a.s. zřizování přípojných měřených míst pro obchodní měření ,vč. veškeré inženýrské činnosti a revize. Místa pro měřící zařízení připravujeme jak pro přímé tak nepřímé měření.


Veřejné osvětlení

Naše společnost se specializuje také na projekci a výstavbu veřejného osvětlení. Projektová činnost zahrnuje veškeré nutné výpočty a návrhy.

PRODUKTY A SLUŽBY

Nabízíme Vám široké spektrum dodávek a montáží v oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky. Mezi základní portfolio nabízených služeb patří zejména:

 • studie energetických staveb
 • zpracování projektové dokumentace dle stavebního zákona, včetně majetkoprávního a veřejnoprávního projednání
 • inženýrská činnost ve výstavbě a řízení projektů
 • přípojky nízkého napětí (rodinné domy, sídliště, podniky, atd)
 • přípojky vysokého napětí
 • odběratelské a distribuční transformační stanice (vestavěné, zděné, stožárové, kioskové atd)
 • výstavba sítí elektro - VN, NN do 35 kV
 • diagnostika a měření v energetických sítích, vyhledávání poruch
 • elektroinstalace průmyslové a domovní
 • revize elektrických zařízení
 • projekce a realizace veřejného osvětlení
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění kolaudace stavby
 • vklady věcných břemen do Katastru nemovitostí
 • servis elektrických zařízení, včetně záručních a pozáručních oprav

Reference

Naši odborníci projektují a realizují energetické stavby již od roku 1993. Naši projektanti jsou autorizování Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zde uvádíme stručný přehled některých významných staveb z posledních let, které jsme projektovali a realizovali

Výčapy – výstavba DTS, kVN, kNN, vNN, vVN 2009
Švehlova, TS1837-TS3471, oprava kVN, P10-Záběhlice 2012
Za Oborou rozšíření kNN 2014
Oprava TS 3685, ul. Vožická 2014
Za Oborou rozšíření kNN 2014
Oprava TS 3685, ul. Vožická 2014
Královský letohrádek – oprava přívodních kabelů - kNN 2014
Obnova cizí TS 3312, kolej Koněvova 2015
Letňany Sever – obytný soubor – BD+PD – kNN, kVN, TS 2015
Rekonstrukce ČS Flora 2015
V Šáreckém údolí – kNN, kVN, TS 2015
Veselská,č.p.760/66, rozšíření sítě 1kV – kNN, kVN, TS 2015

Reference

Kontakt

Sídlo: Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, Hlubočepy  (mapa)

IČ: 04136560    DIČ: CZ04136560

Jednatel:

+ 420 212 248 181

Logo F-Elektro